Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Zoznam učiteľov

E-mail
 
RNDr.Darina Purdeková Riaditeľka
 
Mgr. Mária Huliaková Zástupkyňa riaditeľky školy
 
Mgr. Ingrid Auderová Triedna učiteľka: 2.B
 
Mgr. Miroslava Borbélyová Triedna učiteľka: 8.A
 
Mgr. Jana Brachnová Asistentka
  Mgr. Slavomíra Janečková Učiteľka
  Iveta Kanková Vychovávateľka
Vedie krúžok:
  Bc.Aneta Konôpková Vedúca vychovávateľka
Vedie krúžok:
 
Mgr. Marcela Melicherčíková Triedna učiteľka: 2.A
Vedie krúžok:
 
Mgr. Anna Mikulová Triedna učiteľka: 4.A
 
Mgr. Soňa Okáľová Triedna učiteľka 7.A
 
Mgr. Simona Petrášová Triedna učiteľka 4.B
 
Mgr. Emília Poliaková Triedna učiteľka: 1.A
Vedie krúžok: Mlladý zdravotník
 
Mgr. Monika Pršancová Triedna učiteľka:5.A
 
Mgr. Dominika Šalamúnová Učiteľka
 
Mgr. Zuzana Šufliarska Asistentka
 
Mgr. Zuzana Šupová Triedna učiteľka: 1.B
Vedie krúžok:
 
Učitelia Mgr. Andrea Ťavodová Triedna učiteľka: 3.B
Vedie krúžok:
 
Mgr. Katarína Vallová Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok:

 
Ing. Janka Václaviková Asistentka

  Mgr. Miroslava Vojteková Triedna učiteľka: 3.A
Vedie krúžok:
 
Mgr. Jana Vranová Špeciálna pedagogička

 
Mgr. Zdenka Vyhlídalová Triedna učiteľka: 6.A
Vedie krúžok: