Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Zoznam tried

Názov
1.A Triedny učiteľ Mgr.Emília Poliaková
1.B Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Šupová
2.A Triedny učiteľ Mgr. Marcela Melicherčíková
2.B Triedny učiteľ Mgr. Ingrid Auderová
3.A Triedny učiteľ Mgr. Miroslava Vojteková
3.B Triedny učiteľ Mgr. Andrea Ťavodová
4.A Triedny učiteľ Mgr.Anna Mikulová
4.B Triedny učiteľ Mgr.Simona Petrášová
5.A Triedny učiteľ Mgr.Monika Pršancová
6.A Triedny učiteľ Mgr.Zdenka Vyhlídalová
7.A Triedny učiteľ Mgr. Soňa Okáľová
8.A Triedny učiteľ Mgr.Miroslava Borbélyová
9.A Triedny učiteľ Mgr.Katarína Vallová