Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Správičky z našej školičky

Školský rok 2014/2015

V tejto časti nájdete správy zo života v našej škole. Pokiaľ ste vo vašej triede nejakú zaujímavú aktivitku pripravili a nie je tu, napíšte o nej, pošlite e-mailom: a.tavodova1@gmail.com a ja ju sem zaradím. Ďakujem.

 

13.6.2015 - medzinárodné kolo súťaže Baltík 2015 v Ružomberku. Reprezentovali nás P.Haulíková, V.Kljabanová a A.Šuleková.

10.6.2015 - okresné kolo v ĽA ročníkov 1. - 4.

1. - 5.6.2015 - si žiaci 2., 3., 4. ročníkov užívali školu v prírode v hoteli Biela medvedica v Bystrej.Fotografie

21.5.2015 - okresné kolo v ľahkej atletike. Našu školu reprezentovali P.Krišák, J.Schieber - 9A, M.Kaštier, P.Ostrolucký - 7.A. P.Krišák v behu na 60 m a v behu na 1000 m získal 3.miesta a 3.miesto získal v hode kriketovou loptičkou aj M.Kaštier.

27.4.2015 - sme riešili úlohy krajského kola Baltík 2015. Na medzinárodnom kole nás budú reprezentovať - P.Haulíková - 5.trieda, V.Klajbanová - 4. trieda, A. Šuleková - 3.trieda

13.4.2015 - obvodové kolo v minifutbale žiakov 1. stupňa základných škôl 17. ročníka McDonald´s Cup 2014/2015. Našu školu úspešne reprezentovali: M.Figa, F.Hrušč, M.Výboh - 3.B, Š.Fiľo, P.Kučera,O.Kuric,A.Maľa, M.Trnovský a Michal Výboh - 4.ročník. Vo svojej skupine získali 1.miesto a postúpili do okresného kola. V okresnom kolo vo Zvolene mali vynikajúcich súperov, ale menej šťastia a preto obsadili 3. miesto. (podľa príspevku Mgr. M.Huliakovej)

24.3.2015 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín

25. - 30.3.2015 - sa uskutočnilo školské kolo Baltík 2015

23. - 27.3.2015 - týždeň venovaný knihe. Žiaci 1. - 4. ročníka sa počas neho započúvali do čítaných textov v podaní p. starostky, p.riaditeľka, p. Sokáča, starých mám a mamičiek.Vytvorili plagáty o prečítaných knihách, zasúťažili si v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, "upiekli" si tortu, nie celkom podľa vzoru psíčka a mačičky. Posledný deň v týždni zistili odkiaľ prichádza kniha, čo je to papyrus a pergamen a načo sa používali, čo je to literárny žáner, vypočuli si úryvky z kníh v podaní pani učiteliek, riešili rozprávkové hádanky. Tento deň bol spojený aj s anglickým dňom. Fotografie Fotografie Fotografie

23.3.2015 - už tradične sme si pripomenuli Deň vody

23.3.2015 - sme vyniesli Morenu a dúfame, že už bude vládnuť Vesna O:) Fotografie

20.3.2015 - sme aj v našej škole boli zvedaví na zatmenie Slnka Fotografie

17.3.2015 - žiaci 2. a 3. ročníka navštívili Krajskú knižnicu vo Zvolene

- prebieha obvodová súťaž streleckej ligy Fotografie.

25.2.2015 - pripomenuli sme si 70.výročie oslobodenia obce. Fotografie

13.2.2015 - pred prázdninami sme sa rozlúčili Karnevalom.Fotografie

30.1.2015 - Deň finančnej gramotnosti pre ročníka 1. - 4.- tento rok v duchu príslovia "Bez práce nie sú koláče." Žiaci podľa svojich štúdijných a výchovných výsledkov získali poukaz na výplatu školských euro peniažkov. Túto výplatu si mohli ešte zvýšiť o svoj "zárobok" za vyriešenie rôznych úloh. Europeniažky si vybrali v školskej banke a mohli ísť nakupovať do školského obchodu. Ale predtým museli časť svojho "zárobku" vyčleniť na dôležité veci - bývanie, energie, jedlo. Fotografie

26. - 30.1.2015 - pôsobili na našej škole opäť zahraniční študenti v rámci projektu Educate Slovakia. Fotografie

13.1.2015 - školské kolo Šaliansky Maťko.Veronika Klajbanová a Diana Dobiasová nás budú reprezentovať v okresnom kole.

19.12.2014 - vianočné posedenia v triedach

december 2014 - Vianoce v škole Fotografie

14.12.2014 - školská vianočná akadémie, tento rok pod názvom "Z rozprávky do rozprávky"Fotografie.

10. a 11.12. 2014 - školské kolo matematickej Pytagoriády žiakov 3. - 8. ročníka. Úspešní riešitelia: 3. - L.Bohušová, Matej Výboh, 4. V.Klajbanová, Michal Výboh

14-11.2014 - žiaci 3. a 4. ročníka absolvovali výukový program - "Vesmír"

12.11.2014 - žiaci 2. ročníka absolvovali výukový program na tému "Enviromentálna výchova". Fotografie

4. 11. - 11.11. 2014 - sme sa zapojili do medzinárodnej informatickej súťaže i-bobor

5.11.2014 - dostali sme záložky od partnerskej školy v Českej republike z obce Viničné. Fotografie

29.10.2014 - Halloween v škole. Fotografie

október 2014 - žiaci 2. ročníkov v spolupráci s rodičmi vyrábali tekvicové strašidielka. Fotografie

21.10.2014 - vyrezávanie tekvičkových strašidiel v 4. A a 4.B triede

október 2014 - žiaci 2. - 4. ročníka sa zapojili do projektu "Záložka do knihy spája školy"

16.10.2014 - zapojili sme sa do Európskeho týždňa programovania a pripravili sme workschop pre kolegov zo základných škôl. Zoznámili sme ich s detským programovacím prostredím Baltík, so súťažiami s Baltíkom a vymenili sme si skúsenosti z vyučovania programovania na základných školách.

13. - 17.10. 2014 - "Ovocníčkový týždeň"

3.10.2014 - sa uskutočnila už tradičná Burza jazykov pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Žiaci 5. - 7. ročníka si s pani učiteľkami pripravili stanovištia s jednotlivými európskymi jazykmi. Žiaci sa tento rok mohli oboznámiť s taliančinou, francúzštinou, ruštinou, španielčinou a už známou angličtinou, nemčinou, češtinou a materinskou slovenčinou. Pre žiakov boli pripravené rôzne vedomostné i zábavné úlohy, prezentácie o jednotlivých krajinách a na každom stanovišti znela typická hudba a piesne.(podľa príspevku Mgr. S.Petrášovej) Fotografie

2. 10.2014 - beseda s Mgr. Sylviou Tichou z CPPPaP Zvolen na tému - Kyberšikana a bezpečný internet.

25.9.2014 - sme si v triedach a cez desiatovú prestávku spolu s pani vedúcou školskej jedálne Jankou Záchenskou pripomenuli nenahraditeľnú úlohu mlieka vo výžive deti a dospelých. Riešili sa "mliečne úlohy", robili koktaily a pudingy, ochutnávali nátierky a mliečka. Fotografie

24.9.2014 - zábavná autoškola pre 9. ročník

19.9.2014 - účelové cvičenia 5. - 9. ročník

10.9.2014 - žiaci 2. - 4. ročníka si vyskúšali svoje zručnosti a overili svoje vedomosti z dopravnej výchovy na dopravnom ihrisku vo Zvolene. Fotografie.