Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

E-learningové vyučovanie na základnej škole vo Zvolenskej Slatine

Informácie

Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine realizuje od 1. apríla 2009  projekt pod názvom "E-learningové vyučovanie na základnej škole vo Zvolenskej Slatine".

Ciežom projektu je inovácia vzdelávacieho obsahu a formy na ZŠ vo Zvolenskej Slatine. V rámci projektu sa zrealizujú nasledovné aktivity:
1. E-learning - podpora v inovatívnom procese
  - ciežom aktivity je spracovanie inovatívnych učebných textov, naplnenie elektronických cvičebníc, implementácia e-learningového modulu do web stránky školy
  - vytvoria sa elektronické cvičebnice: chémia - 6.r., biológia - 5.r., testovanie zo SJ a M pre 4.r., testovanie M - 9.r., SJ - 1.r., EtV- 1.r., M - 1.r., Pr - 1.r., Tv - 2. stupeň, výchovný poradca, SJ - 1. stupeň, NJ - 1.stupeň, Inf - 1. a 2. stupeň, M, G, SJ - 5. r., VV, AJ - 1. a 2. stupeň, Hv - 2.stupeň, SJ - 2. stupeň, NJ - 2.stupeň, slovenský jazyk testovanie pre 9. ročník, špeciálna pedagogika

2. Vzdelávanie pedagógov
- ciežom aktivity je zlepši zručnosti s prácou na počítači s ciežom moderného a inovatívneho prístupu vo vyučovacom procese
- v rámci tejto aktivity prebehnú nasledovné  školenia:
    - školenie MS Office
    - školenie Windows Live
    - školenie pre projektové vvyučovanie
    - školenie pre tvorbu výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT
    - školenie pre bezpečne na internete

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnos
         Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov ES

img001img002img003