Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Naši úspešní

V školskom roku 2014/2015 nás úspešne reprezentovali títo žiaci:

(Mená sú priebežne dopĺňané podľa informácií učiteľov, ktorí žiakov na súťaže pripravovali.)

-v informatickej súťaž i- bobor boli sú úspešnými riešiteľmi títo žiaci - kategória Bobríci: P.Lališ - 2.A, M.Trnovský , S.Beňo, D.Kulišiak , V.Luptáková - 4.B, V.Klajbanová - 4.A. V kategórii Benjamíni - Z. Kmeťková, P.Haulíková, B.Záchenská - 5.A, M.Michalec - 6.A, T.Kucej, A.Lipiansky, A.Hronec, J.Almásy, M.Slovák - 7.A trieda. Blahoželáme!

- v súťaži "Ukáž svoj talent" - Michal Gút - 9. - kresba zátišia - 1. miesto

- súťaži "Drevo v živote človeka" - Jakub Schieber -9. - 1. miesto