Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Zrealizované aktivity


V priebehu mesiacov máj – august 2009 sa v rámci implementácii projektu zrealizovali tieto aktivity:

 1. Školenie pedagógov
 2. Školenie MS Office –lektori: Ing. Dana Svetlíková, Ing. Roman Vrťo    
 3. Školenie pre projektové vyučovanie – lektor: PaedDr. Martina Chalachánová
 4. školenie pre tvorbu výučbových materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT – lektor: PaedDr.Martina Chalachánová
 5. školenie pre bezpečne na internete – lektor: PaedDr. Martina Chalachánová

Na základe výberového konania na nákup zariadení a vybavenia projektu sa nakúpili:

 1. 15 PC a 2 notebooky
 2. dataprojektor, elearningová tabuľa
 3. USB kľúče pre expertov
 4. kancelárske potreby pre expertov a projekt
 5. odborná literatúra – IKT – Word, Excel, PowerPoint, Internet – 4x 10 ks
 6. Atlasy sveta – 12 ks  a Atlasy Slovenska 10 ks
 7. encyklopédie
 8. odborná literatúra k projektovému vyučovaniu a inovatívnym vyučovacím metódam

V školskom roku 2009/2010 sa v rámci naplánovaných aktivít:

 1. uskutočnili školenia k napĺňaniu elerningových cvičebníc – Ing. Roman Vrťo
 2. napĺňali sa elearningové cvičebnice expertmi

V školskom  roku 2010/2011 pokračuje realizácia projektu Elerningové vyučovanie na základnej škole vo Zvolenskej Slatine týmito aktivitami:

 1. Napĺňanie elearningových cvičebníc expertmi – priebežne
 2. Sprístupnenie elarningového portálu pre žiakov základnej školy – vygenerovanie hesiel v mesiaci september
 3. Skúšobne overovanie prístupu žiakmi na elerningnový portál – vstup do cvičebníc- október
 4. Využívanie elearningového portálu na vyučovacích hodinách – funkcionalita cvičebníc
 5. Využívanie elearningového portálu doma žiakmi  / vyžaduje mať pripojenie na internet / – funkcionalita cvičebníc
 6. Ziskanie certifikátu ECLD – 8 expertov do konca roku 2010-10-11
 7. Realizácia školenie Windovs Live s PaedDr. Martinou Chalachánovou  do februára 2011

img001img002img003