Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Rada školy

- za členov rady školy boli zvolení:

 1. Jana Záchenská - za nepedagogických zamestnancov
 2. Jana Bešinová - za pedagogických zamestnacov
 3. Mgr. Andrea Ťavodová - za pedagogických zamestnancov
 4. Ing. Jozef Výboh - za rodičov
 5. Mgr. Ľubor Straka - za rodičov
 6. Milota Dobiasová - za rodičov
 7. Jana Melicherčíková - za rodičov
 8. Doc. RNDr. Vladimír Bahýľ, CSc.- za zriaďovateľa
 9. Doc. Ing. Marián Kučera, PhD. - za zriaďovateľa
 10. Mgr. Alena Kubovská - za zriaďovateľa
 11. Ján Beňo - za zriaďovateľa