Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

schoolpicture Kontakt

Meno školy : Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina
Adresa školy : Ul. T. Vansovej 353/3 Zvolenská Slatina
Telefón :

+421 045/5394272

riaditeľka školy : 0911 902 450

zástupkyňa školy : 0911 903 450

školská jedáleň + hospodárka: 045/53 944 42

Webová adresa : http://www.zszvslatina.edu.sk
Email školy : zs@zszvslatina.edu.sk