Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Výchovný poradca

Výchovný poradca na našej škole je :Mgr. Soňa Okáľová

Konzultačný deň: bude upresnený, zatiaľ po dohovore