Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Zoznam krúžkov

V školskom roku 2011/2012 krúžkovú činnosť zastrešuje SCVČ Heuréka.