Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Archív

V tejto časti sa nacházajú informácie o školských aktivitách za minulé školské roky.

Školský rok 2013/2014

- 25.4.2014 - zúčastnili sme sa národného kola súťaže Baltie 2014 v Prievidzi. V.Klajbanová - získala 4. miesto, A.Poljovková - 13. miesto v kategórii A, M. Benedikty - 22. miesto, T.Kucej - 27. miesto a P. Haulíková - 32. miesto v kategórii B.

- 16.4.2014 - pani učiteľky cudzích jazykov pripravili pre žiakov "Osternfest".Žiaci a žiačky získali prostredníctvom tejto akcie s  názvom „Veľkonočné hľadanie vajíčok“ možnosť vyskúšať si aspoň na jedno dopoludnie, aké to je bývať v anglicky alebo nemecky hovoriacej krajine. Vyučujúce cudzích jazykov pre nich po škole poskrývali veľkonočné vajíčka s úlohami a indíciami v anglickom a nemeckom jazyku. Po objavení a rozlúštení všetkých indícií museli poskladať slovo, ktoré bolo heslom na vstup  do tajuplného veľkonočného sveta plného rôznorodých úloh a cvičení. Aktivity boli rozdelené do viacerých kategórií a organizované formou učenia sa na stanovištiach – čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, pexeso – priraďovanie obrázkov k slovíčku, tajničky, osemsmerovky, puzzle a gramatické cvičenia. Žiaci sa tak zábavnou a nenásilnou formou naučili slovnú zásobu s danou tematikou a spestrili si posledné hodiny pred prázdninami.(autor príspevku: Mgr. M. Borbélyová) Fotografie

- 11.4.2014 - vzdelávacím predstavením sme si pripomenuli Svetový deň vody a Deň Zeme Fotografie

- v mesiaci marec sme súťažili v školskom kole "Hviezdoslavov Kubín"Fotografie

- 28.3.2014 - naše žiačky - speváčky spolu s p. učiteľom Pavlom Martinkom a pani riaditeľkou prijali pozvanie p. ministra školstva a vystúpili v programe, ktorý bol venovaný oceneným pedagógom a osobnostiam školstva. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo v Hoteli Bôrik v Bratislave. Fotografie

- 27.3.2014 - žiaci riešili úlohy krajského kola Baltík 2014

- 24.3.2014 - naša "školská " oslava výročia.

- 23.3.2014 - slávnostná akadémia pri príležitosti 70-teho výročia školy pre rodičov a priateľov školy.

- 21.3. 2014 - sme si pripomenuli 70 rokov od začatia výučby v súčasnej budove. Na slávnostnú akadémiu, prehliadku školy a malú recepciu prijal pozvanie aj p. minister školstva p. Dušan Čaplovič. Na pôde školy si na roky za katedrou zaspomínali bývalí učitelia. Všetkým ďakujeme za príjemne prežité chvíle, slová uznania, ktoré sú zároveň aj výzvou do ďalších školských rokov. Fotografie

- 14.2.2014 - v telocvični sa predstavili žiaci 1. stupňa v maskách na karnevale

- od 7. 2. 2014 do 13.2.2014 - prebiehalo školské kolo súťaže Baltík 2014

- 31.1.2014 - žiaci prvého ročníka si slávnostne prebrali prvé hodnotenie a boli pasovaní za prvákov.Fotografie

- 21.1.2014 - prebehlo školské kolo Šaliansky Maťko. Na 1. mieste sa umiestnila Zuzana Pastierovičová z 4. triedy, ktorá bude školu reprezentovať na okresnom kolo vo Zvolene. Na 2. mieste sa umiestnil Adam Záchenský a 3. mieste Veronika Klajbanová a Petra Haulíková

- 13.12.2013 - žiaci ročníkov 1. - 5. si pozreli divadelné predstavenie v kultúrnom dome s názvom "Alica v krajine zázrakov"

- 13.12.2013 - zúčastnili sme sa súťaže "Drevo v živote človeka", ktorá sa konala na SOŠ drevárskej vo Zvolene. Súťažilo sa vo vedomostnom teste o lese a dreva a vo výrobe vtáčej búdky. Vyrobená vtáčia búdka bude zavesené v priestoroch školského dvora.

- 10.12.2013 - školské kolo matematickej Pytagoriády - úspešní riešitelia, ktorí postupujú do obvodného kola- P3 - M.Výboh, S.Beňo, M.Trnovský, A.Lehocká, J.Hranický, N.Mičianiková, P.Kučera; P4 - P.Haulíková, D.Melicherčík, B.Záchenská, P6 - M.Benedikty, A.Hronec, A.Lipiansky, P7 - M.Lauko, P8 - B.Šuleková, J.Pastierovičová

- 6.12. 2013 - slávnostné odovzdanie ihriska a Mikulášsky turnaj "O pohár predsedu rodičovskej rady"Fotografie

- 28.11.2013 - žiaci deviateho a ôsmeho ročníka sa zúčastnili 9.ročníka súťaže Technický talent 2013 na Technickej akadémii vo Zvolene. Chlapci si vyskúšali svoje zručnosti pri skladaní prevodovky, zapájaní elektrických obvodov a overili si svoje vedomosti v odobornom teste. Z desiatich družstiev Banskobystrického kraja sa družstvo našich žiakov, v zložení L.Kohút, A.Pavlík, L.Maliniak, L.Schieber a M.Mydlár, umiestnili na 5.mieste.Fotografie zo súťaže

- exkurzia žiakov do Planetária v Žiari nad Hronom Fotografie

- 13.11.2013 - žiaci 8. a 9. ročníka abslovovali exkurziu do Osvienčimu

- 13. - 15. 11. 2013 - riešili sa úlohy informatickej súťaže ibobor. Najprv si vyskúšali sily Kadeti (žiaci 8. - 9. ročníka), v ďalší deň Benjamíni (5. - 7. ročník),tí však pre výpadky súťažného servera nedosúťažila, ich kategória bude súťažiť v náhradnom termíne. V piatok - 15.11. - súťažili Bobríci (3. - 4. ročník). Medzi nimi najlepšie obstála Petra Haulíková - 4. trieda, ktorá získala plný počet bodov. Bobrícke úlohy si vyskúšali aj žiaci druhých ročníkov. Fotografie

- 29.10.2013 - posledný predprázdninový deň patril tradičnej v našej škole "Halloweenu". Vyučovanie sa nieslo v halleweenskom duchu - riešili sa strašidelnú úlohy v halloweenskych kostýmoch a v triedach vyzdobených v halloweenskom duchu, predvádzali sa čary a kúzla, čítali texty o tradícii Halloweenu a potom bola halloweenska diskotéka. Fotografie

- 28.10.2013 - sme "nakupovali". Žiaci na 1. stupni v tento deň riešili úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti. V jednotlivých triedach postupne plnili pripravené úlohy. Za vyriešenú úlohu získali peniažky na svojom šeku, ktorý si potom v školskej banke vymenili za školské eurá. Tie mohli minúť v školskom nákupnom centre "Slniečko". Prostredníctvom riešenia pripravených úloh sa zoznámili s tým, ako vznikli peniaze, ako sa nakupovala kedysi, čo je to výmenný obchod, aké peniaze sú v iných krajinách, riešili záhady tajomného bločka - čo vieme vyčítať z bločku za nákup, vyskúšali si ako možno zaplatiť požadovanú sumu, či vybrať tovar podľa toho, koľko mám našetrených peniažkov. Vyrobili si peňaženku. Zároveň si uvedomovali, že peniaze si musíme zarobiť a len potom, môžeme nakupovať. Fotografie

- zapojili sme sa do projektu "Záložka do knihy spája školy" pri príležitosti dňa školských knižníc. V priebehu mesiaca október sme vyrobili záložky do knihy s rozprávkovou postavičkou a tie sme si potom vymenili zo školou v Kolíne v Českej republike. Fotografie

- 7. - 11. 10.2013 - opäť vyučovali na škole zahraniční študenti v rámci projektu Educate Slovakia.Boli to štyri študentky z krajín - Rusko, Irán, Afganistan a Taliansko. Počas celého týždňa nás oboznámili skultúrou, tradíciami a jazykom svojej krajiny prostredníctvom preznetácií a hier. Žiaci sa na ich hodiny tešili a ich pobyt na našej škole bol príjemným a užtiočným spestrením vyučovania. Veríme, že sa im na našej škole páčilo a budú mať na nás len príjemné spomienky. (podľa príspevku Mgr. S.Petrášovej, vedúcej PK jazykov.) Fotografie

- 11.10.2013 - vďaka p. učiteľke Z.Šupovej sme vyhrali výlet do Tatralandie. Prežili sme super deň. Fotografie

- 9.10.2013 - prváci už tradične púšťali svojich šarkanov. Škoda len, že nechcel fúkať silnejší vietor. Fotografie

- 28.9.2013 - v tento deň zorganizovala rodičovská rada turistický pochod pre deti a rodičov do Žeravíc. Deti, ktorých sa nazbieralo okolo 45, túto náročnú trasu zvládli bez problémov, podobne aj 38 dospelých. Pre deti bola na mieste pripravená hra na zlodeja, ktorý ukradol výhry a sladkosti pre súťažiacich. Deti po nájdení indícii odhalili zlodeja a hry sa mohli začať. Tri družstvá boli športovo veľmi zdatné. Oddýchli si len pri opekaní špekačiek. P. Gocníková potešila detí najmä svojimi tromi gaštanovými koňmi, na ktorých sa mohli deti aj ponosiť. Krásny deň sa ukončil okolo 16,00 hodine. (podľa príspevku M.Tučekovej, predsedníčky rodičovskej rady). Fotografie

- 26.9.2013 - Burza jazykov - alebo veselé putovanie po krajinách Európy. Fotografie

- 25.9.2013 - sme si v triedach na 1. stupni a cez desiatovú prestávku pripomenuli Deň mlieka v školách. Časť fotografií: Fotografie

- 18.9.2013 - dopravné ihrisko v Detve - dopravná výchova pre žiakov 2. - 4. ročníka. Fotografie

- 13.9.2013 - sladký deň v prvých ročníkoch pri príležitosti Dňa čokolády. Fotografie

Školský rok 2012/2013

- 28.6.2013 - aj u nás sa skončil školský rok 2012/2013. Časť fotografií z oceňovania žiakov na konci školského roka. Želáme príjemné prázdniny.

- 24. a 26.6. 2013 súťažili vybraní žiaci z ročníkov 3. - 9. v školskej súťaži o "Majstra školy v streľbe zo vzduchovej pušky". Fotografie

- 24.6.2013 - žiaci 1.A a 1.B triedy si zmerali svoje sily v Lúčnej olympiáde, behali, skákali do diaľky a hádzali kriketovou loptičkou. Fotografie

- 21.6.2013 - navštívil s prednáškami pre ročníky 1. - 4. policajt Mestskej polície vo Zvolene p. Michálik

- 20. - 21.6. 2013 - sa v škole hovorilo najmä po anglicky a nemecky, pretože sme mali Dni jazykov. Dni jazykov sa začali divadelným predstavením v anglickom jazyku a potom pokračovali aktivitami v triedach ( Nakupovanie, prezentácia o Veľkej Británií s pitím anglického čaju, rozprávka v anglickom jazyku, internetové civčenia a hry v angličtine,...) Fotografie

- 19.6.2013 - Adam Hronec a Bibiána Záchenská boli ocenení na Zvolenskom zámku za prvé miesta v krajskom kole v programovaní Baltík. Fotografie

- 19.6.2013 - prváci a druháci navštívili Svätý Anton a boli na Detských dňoch sv. Huberta - Fotografie

- 5.6.2013 - prváci sa dočkali svojej odmeny za 3. miesto vo Veľkej Školienkinej súťaži vyhlásenej OZ Poza školu. Fotografie

- 10. - 14. 6.2013 - žiaci 6. a 9. ročníka sa zúčastnili plaveckého výcviku v Štúrove - Fotografie

- Žiaci školského parlamentu vytvorili pre vás dotazník , venujte pár minút jeho vyplneniu

- 20. - 24.5.2013 - žiaci 2. - 4. ročníka prežili týždeň v Škole v prírode v Heľpe.

- 24.5.2013 - žiačka ôsmeho ročníka - I.Klimentová, P.Hroncová, D. Micháliková, B.Václaviková sa zúčastnili Festivalu fyzikálnych filmov v Bratislave, kde sa premietal v Kine Mladosť aj ich fyzikálny film. Fotografie

- 17.5. a 20.5. 2013 - žiaci druhého stupňa navštívili Viedeň.

- 15.5.2013 - na našej škole sme si pripomenuli "Deň rodiny", každá trieda je jednou veľkou rodinou, v ktorej trávime spolu niekoľko hodín. Triedy si preto vytvorili svoje spoločné meno, obliekli sa do farieb rodiny, pripravili si svoje rodostromy. Fotografie

- 3.4. 2013 - sa v ročníkoch 0. - 4. konal "Deň slovenskej knihy" pri príležitosti "Roka Cyrila a Metóda". Žiaci 8. ročníka,Lukáš Kohút a Iveta Klimentová, prirpavili mladším spolužiakom prezentáciu o tom, ako vzniklo písmo a kto priniesol písmom Slovanom. Žiaci druhého ročníka v rozprávkových kostýmoch si vyskúšali napísať svoje meno hlaholikou a zábavnými úlohami putovali z rozprávky do rozprávky. Prváci si s Lienkou Školienkou povedali, ako sa vyrába kniha a vytvorili leporelo "LIenka Školienka a jej kamaráti", tretiaci prežili deň výmysiel s Pipi Dlhou pančuchou, štvrtáci pomáhali nulťákom vyrobiť knihu riekaniek a vyčítaniek a sami pripravili vlastnú knihu rozprávkovú knihu. Fotografie

- 27.3.2013 - si žiaci školského parlamentu vyskúšali, aké je to byť učiteľmi. Na štvrtej vyučovacej hodine vymenili svoju rolu žiaka za rolu učiteľa. Boli naozaj pripravení - mali premyslené úlohy, pripravené pomôcky a vytvorené pracovné listy. Fotografie

-22.3.2013 - sme si pripomenuli Svetový deň vody. Žiaci školského parlamentu ponúkali počas prestávok čistú vodu ochutenú citrónom, čím chceli pripomenúť, že práve čistá voda bez umelých sladidiel je najzdravším spôsobom pre uhasenie smädu. Denne by sme jej mali vypiť niekoľko pohárov. Fotografie

- 18.3.2013 - p. Viktorória Michalská v mene OZ Túlavá labka poďakovala za zbierku, ktorá sa uskutočnila v našej škole na pomoc opusteným zvieratám.

- 15. 3.2013 žiaci druhého ročníka prežili "Rozprávkovú noc v škole" Fotografie

- 12.3.2013 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín.

- 7.3.2013 - na našej škole prebiehalo okresné kolo súťaže Baltík 2013, ktoré nadviazalo na školské kolo z 20.2.2013. Baltík je to medzinárodná programátorská súťaž, ktorej sa zúčastnili naši žiaci z 3. - 6. ročníka. Postupujúci žiaci budú pokračovať v krajskom a národnom kole. Fotografie

- 5.3.2013 - Drogy sú v podstate jedy. Ich účinok určuje užité množstvo. Malé množstvo stimuluje (zrýchli a naštartuje vás). Väčšie množstvo účinkuje ako sedatívum (spomalí vás)...V tomto duchu sa viedla prednáška pre žiakov 5. až 9. ročníka našej školy, ktorú pre nás pripravil člen  OZ Slovensko bez drog. Fotografie

- 18. - 22.2.2013 - žiaci 7. a 8. ročníka absolvovali lyžiarský výcvikový kurz na Látkach.

- 4. 2. - 8.2.2013 - členovia školského parlamentu zorganizovali zbierku pre útulok Túlava labka.

- 8. 2. 2013 - karneval v škole. Fotografie

- 28.1. - 1.2.2013 - na našej škole pôsobili zahraniční študenti v rámci projektu Educate Slovakia. Fotografie

- 19.decembra 2012 - deti zo školského klubu pozdravili s programom "Čas vianočný - čas sviatočný" obyvateľov Domova sociálnych služieb "Slatinka" v našej obci. Detskými pesničkami, básničkami o Vianociach a zime, rozprávkovým príbehom O stratenej rukavičke či biblickým príbehom rozžiarili iskričky radosti v očiach i srdciach tých, ktorým bol program venovaný. Vinšami zaželali babkám a dedkom zdravie a pohodu do ďalších dní. Vianočnými koledami za hudobného doprovodu navodili medzi starkými pravú vianočnú atmosféru.

Autorka príspevku: Bc. Aneta Konôpková

- V termíne od 3. do 17. decembra 2012 prebiehal na našej škole Predvianočný kvíz z nemeckého a anglického jazyka. Do súťažno-vedomostného podujatia sa zapojilo spolu 53 žiakov školy. Kvízové otázky zachytávali najdôležitejšie reálie nemecky a anglicky hovoriacich krajín. Medzi najúspešnejších a ocenených žiakov patrili:
V kategórii I. stupeň – anglický jazyk:
LAURA KVIETKOVÁ, DIANA DOBIASOVÁ (4. A), PEŤKA HAULÍKOVÁ (3. A)
V kategórii II. stupeň – anglický jazyk:
PETRA HRONCOVÁ (8. A), MICHAL URDA, JÁN HRONEC (7. A)
V kategórii II. stupeň – nemecký jazyk:
MARTINA OSTROLUCKÁ, ALENKA SZEKANOVÁ, JANKA KURNASOVÁ (8. A)

Autor príspevku: Mgr. Róbert Borbély,organizátor súťaže

- 17.12.2012 - školské kolo matematickej Pytagoriády

- 16.12.2012 - sa už po desiaty krát uskutočnila vianočná akadémie pod názvom "My sme malí remeselníci...". Program vianočnej akadémie bol doplnený o ukážky práce hrnčiarov, ktorú predviedli manželia Petrincovci. Ako sa vyšíva krivou ihlou ukázala p. Sucháňová. Žiaci prezentovali svoje vlastné výrobky ako napr. drôtené ozdoby, vianočné pozdravy, výrobky zo včelieho vosku a pod. Okrem toho si návštevníci mohli pozrieť výstvavku výšiviek a tradičného zariadenia vidieckej izby s vianočným stolom. O akadémii a zvykoch v Slatine porozprávala pre Rádio Regina p.uč.Melicherčíková. Fotografie

-v priebehu novembra a decembra si žiaci 3.A triedy a 8.A triedy vyskúšali ako je to byť v škole aj v noci

- 6.12.2012 - prišiel Mikuláš - Mikuláš navštívil aj našu školu. Poslušným žiakom rozdal čokolády, nezbedníkov vystrašil čert tak, že boli aj slzičky a pred odnesením do kotolne na výpomoc, museli sľúbiť, že sa polepšia. Mirko Lauko, člen fotografického krúžku, celý priebeh zaznamel. Fotografie

- 6.12.2012 - uskutočnil sa tradičný futbalový turnaj "O pohár predsedníčky rodičovskej rady" za účasti žiakov zo ZŠ vo Vígľaši, ZŠ s MŠ M.Bela v Očovej a našej školy. Pohár si odniesli futbalisti z Očovej. V jednotlôivých kategóriách boli víťazmi: najmladší žiaci - ZŠ Zvolenská Slatina, mladší žiaci - ZŠ Očová, starší žiaci - ZŠ Vígľaš.

- 21.11. 2012 - pasovanie prvákov - žiaci prvých ročníkov boli pasovaní za prvákov. Víle Lile, pani riaditeľke a pani zástupkyni školy ukázali, že vedia prečítať prvé slová, vypočítať príklady, zaspievať pesničky, pomenovať časti tela, zahrať divadielko a slávnostne zložili sľub prváka. Potom ich pani riaditeľka pasovala za prvákov a pani zástupkyňa im odovzdala pasovacie dekréty. Fotografie

- 13. - 16.11.2012 - medzinárodná informatická súťaž i-bobor. Zúčastnilo sa jej celkovo 39 žiakov našej školy, úspešnými riešiteľmi boli 15 žiaci.

- 10.10.2012 - Tekvičkové popoludnie - žiaci nultého ročníka a 1. stupňa ZŠ spolu so školským klubom premenili obyčajné tekvice na tekvicové strašidielka.- Fotografie

- 1. - 22.10. 2012 - Mesiac zdravej výživy - už tradične patrí október zdravej výžive - v triedach sme si pripomenuli význam zdravého jedla aj vlastnoručne pripravenými ovocnými, zeleninovými šalátmi, cereálnymi dobrotami a tiež aj rozhovorm s vedúcou školskej jedálne na túto tému- Fotografie

- 28.9.2012 - Tretiaci si "veselo čítali" - čítanie v kostýmoch postavičiek z kníh. Fotografie

- 28.9.2012 - Svetový deň mlieka v školách - projektový deň v ročníkoch 1. - 4. Fotografie

- 26.9.2012 - Burza jazykov - tak znel názov podujatia určeného pre všetkých žiakov školy bez ohľadu na vek, so zámerom motivovať a viesť k  jazykovej rozmanitosti. V tento slávnostný deň sa chodby školy premenili na pestrofarebnú mozaiku stánkov propagujúcich a prezentujúcich šesť európskych jazykov a krajín. Každý žiak mal jedinečnú príležitosť zapojiť sa do rôznorodých aktivít – vedomostných kvízov, súťaží, jazykolamov, hádaniek či interaktívnych hier a vyskúšať si tak hravú komunikáciu v niektorom z cudzích jazykov. Nechýbali ani významné multikultúrne reálie, ochutnávka národných špecialít a typické suveníry.  

Na jazykovom jarmoku ste mohli nazrieť do sveta Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Ruska, ale aj Česka a Slovenska. Vstup bol dovolený každému, kto sa pozdravil v cudzej reči a ukázal svoj (cudzí) jazyk. Na organizácii a priebehu sa podieľali učitelia a žiaci školy. Nezvyčajná burza zaiste prispela k poznaniu a pochopeniu nevyhnutnosti jazykového vzdelávania v súčasnosti – v duchu stále platného hesla: „koľko rečí ovládaš, toľkokrát si človekom“.  

Burza jazkov bola spojená s dátum 26. septembra, kedy oslavujú všetky členské krajiny nášho kontinentu – Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je každoročne si pripomínať význam jazykového vzdelávania, dôležitosť podpory celoživotného vzdelávania v oblasti jazykov, ako aj zvyšovania povedomia o jazykoch Európy. Fotografie

Autor príspevku: Mgr. Róbert Borbély

- 24.9.2012- žiaci 2. - 6. ročníka navštívili vrámci dopravnej výchovy dopravné ihrisko v Detve. Fotografie

 

Školský rok 2011/2012:

22.6.2012 - ukážka práce záchranárov a ich psov - Fotografie

školské výlety - Habakuky Donovaly, Tatralandia

12.6.2012 - divadelné predstavenie v anglickom jazyku, "Deň jazykov" pre 2.stupeň

4. - 8.6.2012 - vyučovanie so študentami z krajín Ukrajina, Rumunsko, Brazília, USA v angličtine, prezentácia Slovenska zahraničným študentom a ukončenie projekt " Tajomstvá fujary" Fotografie

9.5.2012 -sme si praktickými činnosťami v rámci "Didaktických hier a účelového cvičenia" zopakovali, ako sa správne orientovať a správať v prírode, ako bezpečne, organizovane opustiť školu v prípade ohrozenia, ako ošetriť bežné poranie a čo robiť pri vážnejších úrazoch. Na ihrisku členovia hasičského krúžku ukázali, ako sa likviduje požiar.

23.4.2012 - zapojili sme sa do aktivít ku Dňu Zeme. Mladší žiaci na školskom dvore sa učili správne separovať odpad, starší žiaci pod vedením svojich triednych pani učiteliek upratali vybrané úseky v obci. Fotografie

18. - 19.4.2012 - prebehlo na škole medzinárodné testovanie PISA 2012, v ktorom boli testovaní 15-násťroční žiaci. Viac o testovaní TU

26.3.2012 - regionálne kolo Baltík 2012

23.3.2012 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín v ročníkoch 1. - 4. Víťazi školského kola nás aj seba budú reprezentovať na okresnom kole.

22.3.2012 - pri príležitosti Svetového dňa vody sme ochutnali, ako chutí obyčajná voda. V tento deň hliadky zo 7.A triedy počítali, koľko detí si prinieslo na pitie čistú vodu. Siedmaci spolu s pani učiteľkou Pršancovou pripravili pitný režim v podobe čistej vody, do ktorej pridali citrónovú šťavu. Podávala sa v pohároch ozdobených citónom.

21.2. 2012 - vysadili sme stromčeky pri príležitosti Dňa stromov

12. - 13.3. 2012 - žiaci z 3. - 7. ročníka súťažili v programovaní Baltíka. Zapojili sme sa opäť do medzinárodnej súťaž Baltík 2012. Po školskom kole bude nasledovať regionálne kolo.

16. 2. 2012 - v telocvični školy sa pedvádzali princezné, čerti, bojovníci, kukučkové hodiny a iné zaujímavé masky, pretože sme sa zabávali na karnevale. Fotografie

7. - 8. 2. 2012 - prebehol zápis do prvého ročníka pre školský rok 2012/2013. Fotografie

16.12.2011 - žiaci 3. triedy navštívili Remeselný dom v Očovej. Matúš Michan si odniesom cenu za výtvarnú prácu s tematikou Obnoviteľné zdroje energie. Celé dopoludnie bolo nabité zaujímavými ukážkami tradičných ľudových remesiel - výroba fujár a píšťal, tkanie, vysívanie krivou ihlou. Dievčatá neodolali vyskúšať si aj prácu na hrnčiarskom kruhu a chlapci zas vyskúšali aj kováčsku prácu v kováčskej "dielni". Deťom sa v Remeselnom dvore veľmi páčilo a museli sme volať aj do školy, že sa plánovaný príchod do školy posúva.Exkurzia sa uskutočnila ako súčasť projektu Objavme doma divy sveta. Fotografie

V tento deň si aj žiaci 8.triedy urobili exkurziu v rámci Dňa otvorených dverí v SOŠ drevárskej vo Zvolene. Pri tejto príležitosti bol ocenený za 1.miesto v súťaži vedomostí a zručností v oblasti spracúvania dreva žiakov ZŠ Tomáš Chlpoš z 8.triedy. Fotografie

11.12.2011 - kultúrny dom v obci ožil tónmi fujár, detským spevom a tancom na vianočnej akadémii pod názvom Fujarôčka moja. Sprievodnými podujatiami akadémie boli: výstavka s pastrierskou tematikou; prezentácia prác žiakov, ktoré sú súčasťou projektu Objavme doma divy sveta a dajme o tom vedieť; predaj kalendárov s prácami žiakov základnej školy na tému fujara. Fotografie

7.12.2011 - Mikulášsky turnaj v minifutbale a vybíjanej - zúčastnili sa ho žiaci zo ZŠ Očová, Vígľaš a našej školy. Oproti predošlým rokom nahradili kategóriu najstarších chlapcov dievčatá, ktoré ale hrali vybíjanú. Putovný pohár predsedníčky rodičovskej rady získali vo futbale chlapci z Očovej a vo vybíjanej dievčatá zo Zvolenskej Slatiny.

5.12.2011 - školské kolo matematickej pytagoriády, úspešní riešitelia: A.Hronec, T.Kucej - 4.A, M.Lauko - 5.A, I.Klimentová-7. B, M.Ostrolucká, O.Svetlík - 7.A

6.12.2012 - našu školu navštívil Mikuláš, čert a anjel. Mikuláš nadelil deťom čokoládku, ale i čert rozdával - neposlušným deťom prútik a uhlie. Fotografie

5.12.2011- sa 12 žiaci zo Základnej školy s MŠ Terézie Vansovej vo Zvolenskej Slatine zapojili do projektu náučno-súťažného podujatia „Region in Europe“ – vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku.  Na 6 stanovištiach si hravou a tvorivou formou otestovali vlastné vedomosti o svojej obci a jej okolí, rozvíjali jednotlivé jazykové kompetencie a preukázali schopnosť práce s modernou technikou. Súťažné disciplíny – posluch s porozumením, čítanie s porozumením, tvorivé písanie a kreativita, konverzácia, práca s obrázkom a vedomostný kvíz, riešili súťažné tímy v angličtine. Jedinečnosťou podujatia bolo aj nadviazanie živého video spojenia s „prirodzeným hovoriacim“ – Američanom Samom Margolisom, ktorému žiaci v rámci konverzácie predstavili seba a svoje bydlisko. Autorom projektu regionálneho kvízu je Mgr. Róbert Borbély – doktorand Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici v spolupráci so skupinou The News.sk v zastúpení Róbertom Karnišom, ceny do súťaže venovala spoločnosť Letisko Sliač, a. s.V súťaži sa najlepšie darilo trojici - Lucia Kissová, Beatrica Tanečková a Martina Gútová z 9. ročníka. Fotografie

30.11. 2011 - bol pre najmenších žiakov výnimočný deň. Boli pasovaní za prvákov. Zvládnuť zábavné úlohy (uhádnuť vypočutú rozprávku, prečítať slabiky a slová, počítať po anglicky a ďalšie) im pomáhali kráľovné zo Vševedkova, princezné Farbička, Abeceda a Spievanka a princ Počítadlo. Po splnení úloh museli zložiť slávnostný sľub a zjesť lekvár múdrosti a šikovnosti. Až ptom boli pani riaditeľkou pasovaní za prvákov a na pamiatku dostali dekrét. Fotografie

8.11. a 11.11.2011 - žiaci 3. - 7. ročníka sa zúčastnili on-line súťaže i-Bobor zameranej na riešenie úloh z oblasti informatiky.

27.10.2011 - školský parlament v spolupráci s triednymi učiteľmi zorganizoval halloweensky deň. Žiaci 1. stupňa sa vyučovali v halloweenskych maskách, riešili halloweenske úlohy, čítali si o tradíciach Halloweenu. Počas 4. vyučovacej hodiny sa uskutočnila v telocvični promenáda halloweenskych masiek a vyhodnotenie najkrajšej halloweensky vyzdobenej triedy. Cenu - noc v škole - získali žiaci 9. ročníka a 2.ročníka. Ocenené boli aj pani učiteľky - p.u.Poliaková, Okáľová a p. riaditeľka za najkrajšie masky a od čarodejnice z Ťiroľska, p.vychovávateľky Konôpkovej, získali aj certifikát na wellnes pobyt./sprcha zadarmo, fitnes na padláši a masáž hlavy a chodidiel od svojich žiakov O:)/ Fotografie

13.10.2011 - sa uskutočnila žiacka konferencia o ľudských právach.    V tento deň sa žiaci 8. a 9. ročníka stali na niekoľko hodín učiteľmi a vstúpili do tried nižších ročníkov. Na svoju úlohu sa dôkladne pripravili a zaujímavou, neformálnou metódou informovali deti o svojich právach a Dohovore o právach dieťaťa. Pod ich vedením  vytvorili žiaci nultého ročníka Strom prianí a rodiny, ktorý vyzdobili ilustráciami, kresbami a  odtlačkami svojich dlaní.  
Pre žiakov I. stupňa pripravili omaľovánky, hádanky, tajničky a doplňovacie pexeso. Efektívnou komunikáciou a formou rôznych súťaží sa im podarilo deti zaujať a zapojiť do  svojho programu. V niektorých triedach prečítali žiakom  rozprávku O troch grošoch,  viedli diskusiu o jej záveroch a poučení, ktoré z nej vyplýva.
Ďalšia časť detskej konferencie bola venovaná prezentáciám žiakov 7. ročníka. V nich sa zamerali na úlohu organizácie Unicef,  Deklaráciu práv dieťaťa, využívanie detskej práce a vojnové konflikty. Žiakov zaujala najmä prezentácia Lukáša Kohúta, žiaka 7. B triedy, o holokauste, ktorú doplnil komentárom z návštevy Osvienčimu.
Na záver konferencie žiaci vyplnili anketu, v ktorej zhodnotili svoju prácu, vyzdvihli, čo sa im podarilo a predstavili svoje nové nápady. Deň, venovaný ľudským právam, zdokumentoval Oliver Svetlík, žiak 7. A triedy.
Aké boli názory žiakov?
G. Lauková (8.A) – Podarilo sa nám získať žiakov, rešpektovali nás, zapájali sa do všetkého, čo sme pripravili.
I. Klimentová (7. B) – Mne sa páčili prezentácie žiakov našej triedy.
F. Pastierovič (8. A) – Deti sa riadili našimi pokynmi, myslím, že sme ich zaujali. Páčilo sa mi, keď pracovali s omaľovánkami.
D. Micháliková (7.B) – Do našej triedy prišla skupina deviatakov a pripravili pre nás rôzne súťaže. O rok ich budeme pripravovať aj my. Páčilo sa nám to.
T. Chlpoš, P. Pavlík (8. A) – Dnešný deň sa vydaril. Už sa tešíme na budúci rok, pripravíme si nové hry a súťaže. Páčila sa nám aj nástenka, ktorú doplnil peknou kresbou náš spolužiak.
Fotografie

7.10.2011 - Tekvičkové popoludnie Fotografie

21.9.2011 - žiaci prvého stupňa a nultého ročníka si vyskúšali, ako vedia obratne, ale hlavne bezpečne jazdiť na bicykli. Kontrolu nad ich bezpečnou jazdou prevzali prizvaní dopavní policajti- por.Bc.L.Lietava a inšp.Michálik, ktorí vysvetľovali ako sa bezpečne správať na cestách či už ako chodci alebo bicyklisti. Fotografie z dopravného dňa.

 

Školský rok 2010/2011:

6.6. - 10.6. 2011 - sa žiaci 3.A, 3.B, a 4. triedy zúčastnili Školy v prírode v Heľpe. V krásnom horehronskom prostredí prežili príjemný týždeň turistickými vychádzkami, plávaním v krytom bazéne, športovými aktivitami a samozrejme trochu aj učením.

2.6.2011 - sa žiaci v 3.A triede vrátili o niekoľko storočí dozadu, pretože na hodine vlastivedy vytvorili projektové práce o živote našich predkov v praveku, v dobe kamennej, v meste, na dedine a na hrade. Deti sa obliekli do dobových kostýmov, prezentovali svoej práce hovoreným slovom, tancom, spevom a prinesenými nástrojmi z daných období.

25.5.2011 - sme sa na I. stupni celý deň "Učili po anglicky". Žiaci zažili veľa tvorivých a zábavných úloh v anglickom jazyku. Prvé 4 vyučovacie hodiny deti navštevovali oddelenia, v ktorých mali pripravené rôzne aktivity: central shopping - nakupovanie v obchode s hračkami, zvieratkami, školskými potrebami a jedlom; prezentácie o Anglicku - deti sa mohli viac dozvedieť o krajine, kráľovnej a tradíciách; work shop - lúštenie krížoviek, osemsmeroviek, vyplňovanie pracovných listov; computer games - v pc učebni zábavné hry v anglickom jazyku zamerané na farby, čísla, jedlo, časti tela.Po tvorivých úlohách nasledovala prezentácia tried s programom - opäť v anglickom jazyku.Prváci predstavili hračky, druháci zvieratká, tretiaci rodinu, štvrtáci jedlo. Ďakujeme za pomoc všetkým zainteresovaným p.učiteľkám a žiakom z 9., 8. a 7. ročníka. Fotografie

24. a 26.5.2011 - sa uskutočnil na 2.stupni Deň jazykov - žiaci si pripravili projekty v podobe veľkoplošných plagátov a tieto prezentovali. Spracovali témy: rodina, zvieratá, dovolenka, Zvolenská Slatina, Slovensko a Veľká Británia. Ďalší, ktorí radi pracujú s počítačom, si urobili prezentácie na niektorú z tém v powerpointe. Uskutočnili sa tiež súťaže medzi triedami vo vedomostiach o Nemcku a Anglicku a súťaže v dialógu medzi začínajúcimi nemmčinármi zo 6.A a 6.B triede. ostatní odmenili žiakov potleskom, pretože mnohí sa veľmi dobre a kvalitne pripravili. Fotografie

17.5.2011 - žiaci 9.ročníka videli, ako prebieha súdne pojendávanie na Okresnom súde vo Zvolene.

16.5.2011 - žiaci 2.A triedy v rámci prírodovedy navštívili skleníky u p.Svintekovej s exotickými rastlinami. Okrem toho p.Svinteková ukázala žiakom aj baliareň cukru.

14. - 15.5.2011 - sa 7 žiaci zúčastnili súťaže Baltík 2011 v Martine. Okrem súťaže žiaci navštívili skanzem v Jahodníkoch. Večer sa odohrali športové súťaže - stolný tenis, futbal.

29.4.2011 sme si na škole pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami. Fotografie

20.4.2011 - sa v našej škole uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej súťaže Baltik 2011. Žiaci súťažili v naprogramovaní úloh podľa zadaní. Najúspešnejšie tímy postupia do národného kola, ktoré sa uskutoční v Martine - 13. - 15.5.2011. Fotografie

12.4.2011 - druháci v rámci vlastivedy prežili peknú exkurziu u hasičov (Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru) vo Zvolene. I napriek tomu, že v priebehu dňa zasahovali pri hasení niekoľko dní trvajúceho požiaru na Starých Horách, si našli čas a všetko žiakom poukazovali. Fotografie

Žiaci 7.A triedy: "Na hodine fyziky sme zostrojili meteorologickú stanicu, pomocou ktorej sme merali každý deň a o tej istej hodine: teplotu, smer vetra, vietor, záznam počasia a množstvo zrážok.“ Okrem fotografií - pozorovací záznam

5.4.2011 - sa uskutočnili tvorivé dielne s jarnou tématikou v priestoroch ŠKD pod vedením svojich pani vychovávateliek a svojej detskej fantázie. Vytvorili veselé prácičky, ktorými vyzdobili priestory svojich klubov a vestibul školy. Zajačikmi, kuriatkami či veľkonočnými vajíčkami vpustili do našej školy jarné slnečné lúče a oteplili aj naše srdiečka. fotografie

V marci sme sa zapojili do niekoľkých literárnych súťaží, do ktorých sme zaslali žiacke práce: Európa v škole, Detský literárny Trenčín, Medziriadky a do obvodového kola Hviezdoslavov Kubín.Okrem týchto súťaží sme sa zapojili aj do výtvarných súťaži - Poľovníctvo a ochrana životného prostredia, Havária dopravných prostriedkov s nebezpečnými látkami.

22.3. 2011 - Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 1. stupeň -fotografie

23.3.2011 - Školské kolo súťaže Baltík 2011 - fotografie

29.3.2011 - Deň slovenskej rozprávky - fotografie

29.3.2011 - Návšteva policajnej výstavy - žiaci 5.triedy

31.3. 2011 - Obvodné kolo v minifutbale - Zvolen

Žiaci 1. stupňa sa zapojili do 2. ročníka projektu Záložka do knihy.V rámci projektu žiaci nadviazali partnerstvo so žiakmi ZŠ v Radime v Českej republike. Spoločne si vymenili záložky. Kamaráti z Radima žiakom poslali listy a projektové práce o obci. Žiaci našej školy už pripravujú projektové práce o našej obci a škole. fotografie

25 .2. 2011 - telocvičňa bola plná krásnych karnevalových masiek - pozri fotografie . Novotou karnevalu bol výber najoriginálnejších doma vyrobených masiek. Porota vytvorená z masiek bez masiek - p.učiteliek - vybrala 6 karnevalových masiek, ktoré ocenila za ich originalitu a čas, ktorý venovali na ich vytvorenie: Snehuliak, Lesný škriatok, Transformer, Muškatierka, Kráľovná noci, zlá pani Cruella. Za originálne predvedenie- tanečnopohybové- bola ešte ocenená "Turecká tanečnica" .

7. - 11. 2. 2011 - sa žiaci 8. a 9. ročníka učili lyžovať v stredisku Kokava nad Rimavicou - fotografie

2. - 3. 2. 2011 - sa ukutočnil zápis do prvého ročníka - fotografie

26.1.2011 - si žiaci 2.A triedy urobili menší výlet a navštívili divadelné predstavenie Snehulienka v DJGT vo Zvolene

26.1.2011 - predškoláci prišli pozrieť, ako sa učí v naozajstnej škole a v naozajstnej 1.triede. Dúfame, že sa im páčilo a na veľkú školu sa budú tešiť.

25.1.2011 - žiaci 9. triedy spolu s triednou pani učiteľkou pripravili pre svojich mladších spolužiakov zábavné matematické popoludnie

17.1.2011 - školské kolo súťaže "Šaliansky Maťko". Zúčastnili sa 16 žiakov. Do obvodného kola vo Zvolene postúpilI: Diana Dobiasová,2.A trieda, Júlia Pastierovičová,5A.trieda, Andrej Konôpka, 7.A trieda

15. a 16. 12 2010 - školské kolo matematickej Pytagoriády - zúčastnilo sa ho 38 žiakov z ročníkov 3. - 8. Úspešných riešiteľov bolo 10, títo postupujú na okresné kolo.

16.12.2010 - sa konala Vianočná akadémia fotografie

13.12.2010 - exkurzia v Centre pre popularizáciu fyziky v Martine - Pozri

7.12.2010 - konal sa Mikulášsky futbalový turnaj "O pohár predsedu rodičovskej rady" - súťažili žiaci ZŠ z Vígľaša, Očovej a Zvolenskej Slatiny

3.12.2010 - Po multimediálnom programe "Vesmírníček" zavítal do školy Mikuláš - fotografie

26.11. 2010 - sa skončili "Dni zdravej výživy". Vyhodnotila sa súťaž v zbieraní prázdnych obalov zo zjedených cereálnych výrobkov. Najlepší papkáči boli v 2.A triede. Ako odmenu dostanú... ale to je ešte prekvapenie.

26.11. 2010- pasovanie prvákov fotografie

23.11.2010 - sa školským klubom detí šírila vôňa jabĺčok, vanilky a škorice. To sa pieklo prekvapenie od p. vychovávateliek - jablkové štrúdle.V tento deň sa deti ŠKD porozprávali o vitamínoch, prevencii chrípky a zdravom životnom štýle. Svoje telá zásobili ovocím z ovocných šalátov, jabĺčkové štrúdle zapili bylinkovým čajom. Jabĺčkové popoludnie ukončili pesničkou "Bolo raz jabĺčko krásne...".Takto veselo, voňavo a zdravo sa rozlúčili s jeseňou a netrpezlivo čakajú na prvý sneh. - fotografie

19.11.2010 - druháci navštívili v rámci exkurzie Uniagro, s. r.o.,Zvolenská Slatina - pozri aj fotografie

11.11. 2010 - žiaci 6. - 7. triedy sa zapojili do medzinárodnej súťaže I-bobor 2010. V kategórii Benjamími súťažili v riešení úloh z informatiky.

10.11.2010 - žiaci štvrtej triedy sa zúčastnili exkurzie do Planetária v Žiari nad Hronom

9.11.2010 - sa otestovali žiaci 5. a 9. triedy v KOMPAR-e

5.11.2010 - Odštartovanie "Dní zdravej výživy". Dievčatá z krúžku PEER aktivistov pripravili pre žiakov školy ochutnávku ovocia a zeleniny.

4.11.2010 - Dni športu odštartovali futbalovými zápasmi. V kategórii "Najmladší chlapci" - sa odohrali zápasy medzi triedami 3.A, 3.B, 4. trieda.Víťazmi sa stali štvrtáci. V kategórii "Mladší žiaci" zvíťazili chlapci zo 6.B triedy nad piatakmi. Zápas v kategórii " Starší žiaci" skončil remizou medzi žiakmi 8. a 9. triedy. Najlepší hráčí z jednotlivých kategórií budú reprezentovať školu v mikulášskom turnaji " O pohár predsedu rodičovskej rady" , ktorý sa odohrá 7.12.2010 za účasti škôl z Očovej a Vígľaša.

28.10.2010 - sa žiaci i učitelia obliekli do masiek strašidiel. Spoločne sme prežili Halloweensky deň. Súťažilo sa o najkrajšiu haloweensku výzdobu triedy, o najstrašidelnejšiu triedu a masku, bojovalo sa o poklad. Víťazná trieda získala za odmenu "Noc v škole". Milí prváci, pripravte sa na noc,ktorú prežijete v škole.

5.10.2010 - vyrobili sme zaujímavých tekvičkových strašiakov, ktorí "strašia" vo vestibule školy. Čoskoro pribudnú aj fotografie.