Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Školský vzdelávací program - "Z regiónu úspešne do sveta"

Motto: Vzdelanie otvára cestu k šťastiu, zdraviu a úspechu v živote, preto chcem vedieť čo najviac.

 

Úplné znenie školského vzdelávacieho programu