Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Školský poriadok

Úplné znenie školského poriadku