Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Školská knižnica

Vypožičavanie - po dohode so správcom knižnej zbierky.


KnižnicaNaša školská knižnica  sa nachádza na druhom poschodí. 
Správcom knižnej zbierky je Mgr. Emília Gondová .
Knihy je možné si vypožičať po dohode s pani učiteľkou v ľubovolný čas počas školského vyučovania.