Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Výchovný poradca

Informácie o prijímacom pokračovaní na SŠ na školský rok 2015/2016

Podrobný časový harmonogram pre prijímacie konanie na stredné školy nájdete na tomto mieste v časti Harmonogram prijímacieho konania. Po kliknutí na odkaz Ročný výpis uvidíte prehľadne termíny pre prijímacie konania.

Pozorne sledujte aj stránky jednotlivých stredných škôl, kde budú zverejňované požiadavky na prijímanie žiakov.