Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Tlačivá na stiahnutie

Odhlásenie zo školského klubu word

Žiadosť o prijatie do školského klubu word

Žiadosť o prestup na inú školu word

Žiadosť o prijatie žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky word

Žiadosť o oslobodenie z predmetu telesná výchova word

Žiadosť o odklad plnenia povinnej dochádzky word

Žiadosť o prijatie do materskej školy word

Žiadosť o odhlásenie z materskej školy word

Protokol k zápisu word

Pomôcky pre žiakov do 1. ročníka word

Pozvánka na zápis - zameranie školy word