Základná škola s materskou školou Terézie Vansovej Zvolenská Slatina

Špeciálny pedagóg

Poradca pre žiakov, rodičov i učiteľov

Špeciálnou pedagogičkou na našej škole je Mgr. Katarína Belicová.

Konzultačný deň:

po dohovore.